ผ่านการฝึกฝนกว่า 5 วัน หรือ 40 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

 • รับรู้ถึงภัยคุกคาม (อาชญากรรม ก่อการร้าย ระเบิด อาวุธต่างๆ)
 • พิจารณาและตีความข้อมูลภารกิจ ข้อมูลของ VIP และตารางปฏิบัติภารกิจ
 • พัฒนาแผนการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจ
 • รับทราบและสามารถใช้แผนมาตรการตามที่กำหนดในการรักษาความปลอดภัยให้กับการเดินขบวนรถ (convoy)
 • สามารถเขียนแผนที่ขั้นพื้นฐาน หาทิศทางในการเดินทางด้วยตนเอง สามารถใช้ GPS เพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง (ขั้นตอนในการหาจุดหมายปลายทางและกลับคืนสู่ที่หมายเดิม)
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทาง และไฟล์วัตถุประสงค์ (objective files)
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร (วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ แอพพลิเคชั่นด้านการสื่อสาร) โดยใช้เครื่องมือ และสามารถรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
 • ควบคุมพวงมาลัยรถได้อย่างมืออาชีพ สามารถจัดการตำแหน่งในการขับขี่ ตลอดจนการคุ้มกันบุคคลเมื่อเกิดเหตุรถชน (ทั้งคนขับและผู้โดยสาร)
 • ควบคุมและปฏิบัติตามกฎการขับขี่ขบวนรถบนทางสาธารณะ (ผู้นำขบวน S1 บุคคลสำคัญ ผู้ติดตาม S2 จักรยานยนต์รักษาความปลอดภัย)
 • สามารถหาวิธีการในการไปสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมาย ทั้งการวางแผนล่วงหน้าและรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้า
 • สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะก่อนใช้งาน (การตรวจค้นเพื่อความปลอดภัยในการกู้ระเบิด IED (Improvised explosive device))
 • รู้วิธีใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยสำหรับการขับขี่ยานพาหนะและการคุ้มกันระยะประชิด (อุปกรณ์ส่วนบุคคล เสื้อกันกระสุน เครื่องมือค้นหา วิทยุสื่อสาร ขีปนาวุธที่ใช้กับรถยนต์ รถหุ้มเกราะ ซีล และ kevlar bullet towel)
 • ทราบหลักในการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับป้องกันผู้คนบนท้องถนน และหลักการในกรณีที่ต้องการให้คนเหล่านั้นให้ความร่วมมือกับหน่วยรักษาความปลอดภัย

ความรู้ที่นำไปใช้

 1. การเบรคฉุกเฉินและการเบรคเพื่อหลบหลีกฉุกเฉิน (การเปิดมุมและวิธีคาดคะเนระยะ) ทั้งที่เป็นระบบ ABS (Anti-Lock Brake System) และไม่เป็นระบบ ABS
 2. เทคนิคการขับขี่เพื่อป้องกันการกระทบ การสังเกตหลัง ทั้งขับแบบเดี่ยวและในขบวนรถ (convoy)
 3. การเข้าสกัดหรือการเคลื่อนย้ายยานพาหนะในสถานการณ์อันตราย เช่น ถนนถูกปิดกั้น มีฝูงชนจำนวนมาก การถูกแทรกแซง ยานพาหนะเกิดอัคคีภัยหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้

ตลอดจน วิธีในการใช้กระจกด้านข้าง กระจกหน้า กระจกหลังรถในการเคลื่อนย้ายบุคคล รวมถึงเคลื่อนย้ายบุคคลสำคัญ (VIP) ระหว่างยานพาหนะ วิธีการดับเครื่องยนต์โดยปลอดภัย และการจัดการสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 1. รูปแบบในการขับขี่ ทั้งขับโดยอัตราความเร็วสูง กลาง และต่ำ
 2. การเข้าสกัดโดยการถอยรถแบบฉุกเฉิน (emergency reversing) ในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด
 3. ข้อปฏิบัติเมื่อยานพาหนะสูญเสียการทรงตัว (ทั้งในสภาวะปกติและหากเกิดเหตุรถคว่ำ) ขณะยูเทิร์น (U Turn) และเจเทิร์น (J Turn)

7. การจัดการกรณียานพาหนะอื่นขับขี่ไม่เหมาะสม เช่น ถูกเข้าขัดขวางหรือปิดทางเดินรถจากหลายทิศทาง

abcfe9ac-31c0-4a05-865b-ef41b4cc87c2
7b3f3f39-970d-4e0e-9155-259131a7024b
384de531-27c7-4d9f-ac75-9b2816baeb7f
9a9cb227-ceda-4750-ae61-1f3fdc685c96

คุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่? ติดต่อเรา!