ภารกิจหลักของบอดี้การ์ด

 • เตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 • จัดการและยุติสถานการณ์ความขัดแย้ง
 • การคุ้มกันส่วนบุคคล (personal protection) โดยการต่อสู้ด้วยมือเปล่า (Hand-to-hand combat)
 • คุ้มกันความปลอดภัยให้แก่หน่วยงาน
 • การปฏิบัติงานคุ้มกันความปลอดภัยเป็นทีม
 • เตรียมอุปกรณ์สำหรับภารกิจ ตลอดจนวางแผนขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 • ค้นหาและตรวจสอบยานพาหนะก่อนการใช้งาน
 • เตรียมแผนการเดินทาง
 • ตรวจเช็คการขึ้นและลงจากยานพาหนะ
 • การจอดรถในอาคารจอดรถหรือในพื้นที่จำกัด
 • ตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
 • การจัดการความขัดแย้งและการยุติเหตุการณ์ความขัดแย้ง ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการทำภารกิจร่วม
 • การจัดการและบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ศึกษาข้อกำหนดและการสร้างสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 • วางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มภารกิจ และรายงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
af3d5517-0695-4419-a58e-f337520c02ae
0b2c51b2-dc40-49a8-8488-37bf9eff68fc
47009df1-b9b5-474f-9b48-2117f249b19b
b98752a8-dd26-4caf-b95f-f11836e5cdfd

คุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่? ติดต่อเรา!